Släktforskning för och med barnen

En vanlig anledning till att man börjar släktforska är just att man får egna barn, och vill kunna berätta mer om deras historia för dem när de växer upp. Kanske leder det också till att man reflekterar mer över familjeled, generationer och ens egna far- och morföräldrars föräldrar, som de flesta aldrig träffar i sina liv. På samma sätt som man investerar i en bra barnvagn åt sina barn, till exempel från Bugaboo, är därför släktforskning en investering av ens tid som kommer att bli till glädje för ens barn i framtiden.

Har man lite äldre barn kan det också vara en bra idé att involvera dem i släktforskningen från början, förutsatt att de är intresserade. Då blir släktforskningen ett gemensamt projekt i familjen, som kommer att föra er närmare varandra samtidigt som ni lär er mer om familjens historia. Exakt i vilken ålder man kan börja involvera sina barn i släktforskning varierar självklart från barn till barn, eftersom de mognar olika fort, men de måste vara så gamla att de faktiskt förstår vad släktforskning är och vilka personerna är som ni letar fram information om. Det blir ju roligare för både barnen och dig själv om de faktiskt vet hur många generationer bakåt ni har kommit och på vilken sida om släkten de olika släktingarna befinner sig.