Släktforskning – en givande hobby

Släktforskning blir allt mer populärt, och numera går det lätt att forska med hjälp av datorn. Vi människor vill känna att vi ingår i ett sammanhang och då är det intressant att ta reda på vilka ens förfäder var. Genom detta får man en speciell samhörighet och dåtid och nutid länkas samman. Det är lätt att släktforska i Sverige då vi har en heltäckande folkbokföring från slutet av 1600-talet, vilket är unikt i ett internationellt perspektiv. Kyrkan uppförde husförhörslängder med bland annat födelse-, döds- och vigsellängder samt in- och utflyttningsregister som från 1895 kallades församlingsböcker.

Andra viktiga källor är bouppteckningar, mantals- och skattelängder och domböcker. Den amerikanska mormonkyrkan har gjort ett stort jobb med att mikrofilma folkbokföringsmaterial från hela världen – även Sverige. Därigenom har privatpersoner kunnat beställa mikrofilm och mikrokort och sedan sitta hemma och forska. Nuförtiden är det dessutom ännu enklare, då man får tillgång till materialet direkt på nätet. I en antavla utgår man från en person, en så kallad proband, och redogör för dennes förfäder. I en stamtavla utgår man från en förfader och redogör för dennes alla ättlingar fram till nutid.

Att komma igång med släktforskning

Hur ska man då börja släktforska? Du behöver en dator och gärna ett funktionellt och trivsamt kontorsrum med ergonomiska möbler och vackra mattor, gardiner och tapeter. På Familjetapeter hittar du massor med snygga och prisvärda tapeter för alla smaker. Börja med att intervjua nu levande släktingar. Gå igenom fotografier, brev och dagböcker. Då har man en bra utgångspunkt för att gå vidare med kyrkböcker och andra källor som finns utlagda på nätet och man kan arbeta sig bakåt i tiden. Var noga med källkritik, för ofta förekommer motstridiga uppgifter. När man har fått ett stort material samlar man det i en databas med hjälp av ett släktforskningsprogram med specialfunktioner. God hjälp får man även av släktforskarföreningar, studiecirklar och böcker.