Moderna metoder inom släktforskning

Idag har släktforskning gått från att vara en dammig hobby där man behövde läsa igenom flera kyrkböcker till att vara digitaliserat med ett enkelt DNA-test. Kyrkböcker ledde en enbart bak till 1600-talet. Med DNA-forskning kan man dels ansluta sig till redan existerande släktforskning och komma ännu längre bak i historien till när människogrupper började röra sig över kontinenterna. Det har dessutom sjunkit

så mycket i pris att det har blivit tillgängligt för en större massa. Idag har DNA-test blivit en stor marknad framför allt i USA men det finns även ett växande intresse i Europa.

DNA-test över nätet

Det enda man behöver göra är att få ett kit hemskickat är att spotta i ett rör som sen skickas till ett labb i USA. Efter cirka 2-3 månader har arvsmassan analyserats. dna inom släktforskning gör hela proceduren mycket snabbare: när resultatet kommer är det bara att logga in och läsa vad ens DNA kan säga om släktskapet. Det går också att få fram information om man har medfödda anlag för vissa sjukdomar. Det är fascinerande vad man kan få reda på genom ett enkelt salivprov. Forskning visar även att släktforskning gör oss smartare. Vet du att det finns något som heter the ancestry effect?

Att tänka på släkten gör oss smartare

The ancestry effect är ett fenomen som har studerats ingående. Det går ut på att personer får i uppgift att tänka på sin släkt långt bak i tiden, och de utmaningar som de fick gå igenom. Detta fick göras innan de skulle göra ett prov. Det visade sig att de som hade tänkt på sina förfäder gjorde bättre ifrån sig i nästan alla slags prover. Intressant resultat som får en att undra vad det kan bero på. Kanske var en av dina förfäder en tandläkare som drog ut tänder? Kanske kan det då vara idé att tänka på henne eller honom och därigenom prestera bättre på jobbet eller i skolan.